V4.0 Kullanıcılarının Dikkatine

Derleme dizinlerini silin

Mevcut 4.0 projelerinizi derlemeden önde derleme dizinlerini silin. Bu şekilde tümden derleme işleminde bazı mevcut dosyaların silinmemesi nedeni ile ortaya çıkabilecek sorunlar önlenmiş olacak.

 

Proje Bileşenleri kavramı yok edildi.

Versiyon 4.1 deki en temel değişiklik "Proje Bileşenleri" kavramının yok edilmesidir. Kullanımı basitleştirmek ve öğrenilmesi gereken kavramları azaltmak amacı ile yapılan bu değişiklik mevcut 4.0 projelerinizi minimum düzeyde etkileyecektir.

 

"mor.Security" artık proje bileşeni değil

Genel Tanımlar (Ctrl+F7) sayfasına "SecurityDomain" elemanı yerleştirilip özelliklerini daha önce proje bileşen örneğinde olduğu gibi belirleyin.

Bileşen örneği anlamına gelen "^1" yerine artık Güvenlik Bölgesi adı kullanılıyor. Varsayılan güvenlik bölgesi "main" dir.

Bu durumda:

/mor_security_userinfo^1 /mor_security_userinfo_ifadeleri yerine artık

/mor_security_userinfo_main kullanılmalı.

Mevcut tanımlarınızı değiştirmek zorunda değilsiniz. Application Studio otomatik olarak "^1" lerin "_main" olarak değiştirecektir. 

Yardım Dosyası...

 

"mor.DHTMLMenu" artık proje bileşeni değil

Genel Tanımlar (Ctrl+F7) sayfasına "MenuConfig" elemanı yerleştirilip özelliklerini daha önce proje bileşen örneğinde olduğu gibi belirleyin.

"MenuArea" elemanı içinde bulunan 2. Script elemanının "Harici Script" özelliğinin değeri değişti.

GenerateMenu.doms?uid=$vof(/request.RefreshId)&_ci=%vof(MMCINST)&_enc=%vof(/charset)
GenerateMenu.doms?uid=$vof(/request.RefreshId)&config=%vof(@MenuArea/menuConfig)&_enc=%vof(/charset)

Eğer bu özelliğin değerinde siz bir değişiklik yapmadıysanız  sorun oluşmayacaktır.

Yardım Dosyası...

 

Paketten çıkarılan jar dosyaları hakkında

MoreMotion tarafında kullanılmayan jdom.jar paketten çıkarıldı. 

Bunun dışında mor_adom.jar, mor_filer.jar, mor_mailer.jar, mor_reldb.jar, mor_security.jar, mor_utils.jar dosyaları moremotion.jar paketine dahil edildi.

Açık Kaynak Kodlu MoreMotion için http://www.moremotion.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Oracle ve MySQL JDBC Sürücüleri

Oracle JDBC sürücüsü classes12.jar veya MySQL JDBC sürücüsü "Connector/J JDBC" 
{KURULUM_DIZINI}lib\cpn\mor\RelDB\drivers dizini altına yerleştirilmelidir.

Ayrıntılı bilgi...